Projektai

Projektas „Lietuvos piliečių atvirumo bei socialinių ryšių su trečiųjų šalių piliečiais stiprinimas (projekto vykdytojas – Lygių galimybių plėtros centras);

Buvome atsakingi už: sąmoningumo ugdymo kampanijų turinio ir formų stebėseną; ekspertinę pagalbą mokytojams, rengiant sąmoningumo kampanijas; Trečiųjų šalių piliečių konsultavimą, rengiant juos dalyvavimui „Kultūrų dialogo“ forume, išaiškinant jų vaidmenis ir veiklas forume; interaktyvių veiklų koordinavimas „Kultūrų forumo“ metu. 

Projektas „Mokykla visiems II: Atviro dialogo link“ (projekto vykdytojas – Lygių galimybių plėtros centras).

Būdami projekto partneriu vykdėme šias veiklas: organizavom, planavom veiklas ; prižiūrėjom partnerių komunikavimą, organizavom partnerių susitikimus; atlikom praktinių darbo su jaunimų poreikių analizę, rengiantis kelionei į Daniją; po vizito į Daniją, atlikom darbo su jaunimu metodų atranką, atrinkom gerųjų praktikų pavyzdžius; atlikom identifikuotų Danijoje darbo su jaunimu metodų ir gerųjų praktikų analizę ir adaptavimą Lietuvos kontekstui; konsultavom mokytojus, rengiant metodinius užsiėmimus.

 .